Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Odry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice statutárního orgánů ředitel/ka Dělnického domu v Odrách, příspěvkové organizace.

Město Odry je zřizovatelem Dělnického domu v Odrách, příspěvkové organizace, která zabezpečuje a organizuje kulturní, společenské, sportovní a přednáškové akce, pořádá filmové a audiovizuální programy a představení (kinokavárna), kurzy a školení, dále provozuje hostinskou činnost (restauraci a hotel) a vykonává reklamní činnost.

Ředitel/ka jako statutární orgán vede, řídí a koordinuje příspěvkovou organizaci. Vítězný uchazeč bude do funkce jmenován Radou města Odry; jmenováním mu vznikne pracovní poměr u příspěvkové organizace.

Detail výběrového řízení můžete stáhnout zde https://delnickydumodry.cz/assets/Vyberove-rizeni-DD.pdf